Bibliography

 

 

 

                      
                

     
     
  4 Home

  4 What's New

  4 Poetry Reading

  4 Introduction

  4 Biography

  4 Bibliography

  4 In the Press

  4 Reader Blog

  4 Order Now

  4 Poetry and prose

  4 Events

  4 Photo Gallery

  4 عربي 

ورد أقل
Minder Rozen
Vertaling: Germain Drogenbroodt
Point Editions vzw. Schapenstraat 157, 1750 Lennik
2004
http://www.point-editions.com
ISBN: 90 71152 88 – X
Inhoudstafel:
Ik zal deze weg gaan
Op de weg is er nog een andere weg
Indien ik het zou kunnen overdoen
Op deze aarde
Ik ben van daar
Onderkomens vor de ziel aan gene zijde
De aarde verengt zich enger voor ans
We trekken naar een land
We reizen zoals iedereen
De luchthaven van Athene
Ik praat onophoudelijk

 
 
 
 
    Wij hebben het recht
De laatste trein is tot stilstand gekomen
Ze zijn ingeslapen op de helling
Hij omramt zijn moordenaar
De wind is onze vijand
Gehinnik op de helling
Andere barbaren zullen komen
Ze houden van mij als dode
Als de martelaren slapen gaan
De nacht zal duister zijn
We zijn naar Aden gereisd
In Syrie is ere en Damascus
De fluit heeft geweend
Is het in dit lied
Wij hebben angst om een droom
Hier endigt de migratie van de vogels
Ik heb het laatste afscheid gezien
Afscheid van wat komen zal
Baar mij, opdat ik weten zou
De grafdieven
In de nabijheid van de muur
Hier bevinden qij ons in de nabijheid
Voor het eerst ziet hij de zee
Hij speelt mijn laatste rol
Jouw overblijfselem voor de valk
Ik ben Jozef, vader
Het laatse avondmaal kent geen einde
Mijn God, waarom heb je me verlaten?
Ik vil meer leven
Kan je de maan niet uitdoven?
Mieuwe herfst voor de vrouw van het vuur
De winter van eertijds zal komen
De liefde leert me niet lief te hebben
Wij hebben verloren
Ik zal deze ochtend loven
De hemel voor een zee
Ik kan van de liefde spreken
We houden van het leven
We dagtekenen onze dagen met de vlinders
Ik zie mij uit de verte naderkomen
De nacht van de uilen
De onvergankelijkheid van de vijgcactus
Tot aan mijn ende..
Uiteleding
Dankwoord